Zmiana organizacji ruchu - Zbrachlin

[16.11.2021r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  19.11.2021 w miejscowości Zbrachlin wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

Zakres organizacji polegającej na podłączeniu uprzednio zamkniętej drogi powiatowej DP1266C relacji Pruszcz-Zbrachlin do ruchu krajowego. Na trasie ruchu krajowego w miejscowości Zbrachlin zostanie wprowadzone rondo zmieniające pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów poruszających się drogą krajową nr 5 relacji Bydgoszcz-Gdańsk. Przewidywany okres funkcjonowania organizacji – koniec czerwca 2022 roku.

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !