Utrudnienia w ruchu

[26.01.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5, w dniu 30.01.2018 r., na potrzeby zabezpieczenia wyjazdów z budowy, w okolicy miejscowości  Zbrachlin (km 10+155) oraz w dniu 09.02.2018 r. na skrzyżowaniu w Niewieścinie wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu (do odwołania). Od godziny 8:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5, polegających na chwilowych zwężeniach drogi.

We wskazanej lokalizacji należy zachować szczególną ostrożność, dostosować się do wprowadzonego oznakowania i postępować zgodnie z zaleceniami osób kierujących ruchem.