Utrudnienia w ruchu

W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca prac na odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 18.09.2020 od godz. 10:00 planuje wprowadzić czasowa organizację ruchu.

Wprowadzenie objazdu DK nr 5 na odc. DK5 km.10+200 do 13+770 umożliwi rozbiórkę drogi krajowej na tym odcinku i budowę prawej jezdni S5. Ruch DK5 wprowadzony zostanie na docelową jedna jezdnię przyszłej drogi ekspresowej S5 (jezdnia lewa) km. S5 4+200 do km. 7+700 - Luszkowo.

 

Ruch odbywał się będzie po warstwie wiazacej. Przedmiotowa organizacja ruchu będzie funkcjonować do czasu wprowadzenia nowej czasowej organizacji ruchu, wynikającej z postępu robót w tym obszarze budowy.

 

W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem.