Zmiana organizacji ruchu - Gruczno

[01.12.2021r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  14.12.2021 w miejscowości Gruczno o godz. 10:00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

Zakres organizacji polega na wprowadzeniu ciągu pieszego wdłuż DD3 wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych w obszarze tymczasowego ronda.

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !