Wprowadzenie ruchu na WD2-7 Borówno

[01.12.2021r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  04.12.2021 w miejscowości Borówno o godz. 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, w najbliższą sobotę ruch z jezdni głównej zostanie przełożony na jezdnie zbiorczo-rozprowadzające, łącznice, ronda i obiekt WD2-7. Ruch po jezdniach zbiorczych będzie odbywać się jednokierunkowo.

Funkcjonowanie organizacji do połowy stycznia 2022. 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !