Węzeł Koronowo – przebudowa DK56

[10.12.2021r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  16.12.2021 w miejscowości Włóki w godzinie 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Ruch wprowadzony zostanie na wybudowaną w poprzednim etapie część jezdni. Jednocześnie prowadzone będą roboty przy przebudowie drogi krajowej od strony południowej. W celu wykonania robót drogowych wyznaczono zwężenie jezdni do szerokości 3,0 m na długości 130 m z ruchem wahadłowym kierowanym przy użyciu sygnalizacji świetlnej. 

W obszarze przebudowy drogi krajowej ruch pieszych będzie odbywał się po docelowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego oraz po nawierzchni tymczasowej z kruszywa lub destruktu o szerokości min. 1,5 m.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !