Wprowadzenie ruchu na jezdnię lewą - Włóki

[30.12.2021r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  05.01.2022 w miejscowości Włóki w godzinie 13:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

W ramach zmian w organizacji ruchu wprowadza się ruch drogi krajowej nr 5 na docelową jedną jezdnię drogi ekspresowej S-5 (jezdnia lewa). Zaprojektowano zjazdy z istniejącej drogi krajowej nr 5 na jezdnię docelową drogi ekspresowej S-5 o szerokości 10,0 m, z pasami ruchu po 3,5 m.

W związku z występowaniem stałego przystanku komunikacji publicznej na odcinku drogi krajowej objętej objazdem przyjęto odzwierciedlenie przystanku na objeździe w km S-5 16+920

Ponadto, wyznaczono tymczasowe zjazdy oraz powierzchnię dojazdów do posesji w śladzie dróg dojazdowych.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !