Węzeł Trzeciewiec – objazd drogi krajowej nr 5 - ODWOŁANA

[26.01.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 02.02.2022 w miejscowości Włóki o godzinie 13:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji.

Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu ruchu na obiekt mostowy WD2-5 oraz uruchomieniu tymczasowego ronda pomiędzy łącznicami, po którym odbywać się będzie ruch krajowy (zgodnie z poniższą mapą poglądową). Na DK56 (od strony Koronowa) przez najbliższy miesiąc będzie funkcjonować wahadłowa organizacja ruchu regulowana sygnalizacją świetlną.

Wprowadzane zmiany są pierwszym etapem tymczasowej organizacji ruchu, który w tym kształcie będzie funkcjonował do połowy kwietnia 2022 r.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !