Obiekt: DD3 – połączenie z m. Luszkowo - ORGANIZACJA ODWOŁANA

[27.01.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 03.02.2022 w miejscowości Luszkowo o godzinie 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji.

Zmiana dotyczy podłączenia miejscowości Luszkowo docelową drogą dojazdową nr 3 do funkcjonującego ronda na skrzyżowaniu dróg dojazdowych z DW 248. Rondo skomunikowane jest drogą dojazdową nr 6 z drogą krajową nr 5 i drogą powiatową nr 1274C. W związku z rozwiązaniem ruchu lokalnego wzdłuż objazdu drogi krajowej projekt zakłada likwidację istniejącego zjazdu dla posesji w m. Luszkowo (zmiana na wyjazd z budowy).

Projekt zakłada funkcjonowanie objazdu drogi krajowej, jezdnią prawą trasy głównej wg. odrębnych opracowań. W zakres opracowania wchodzi przeniesienie istniejących przystanków autobusowych bliżej ciągu pieszego w m. Luszkowo.

 

Zakres niniejszego opracowania dotyczy podłączenia miejscowości Luszkowo docelową drogą dojazdową nr 3 do funkcjonującego ronda na skrzyżowaniu dróg dojazdowych z DW 248. Rondo skomunikowane jest drogą dojazdową nr 6 z drogą krajową nr 5 i drogą powiatową nr 1274C. W związku z rozwiązaniem ruchu lokalnego wzdłuż objazdu drogi krajowej projekt zakłada likwidację istniejącego zjazdu dla posesji w m. Luszkowo (zmiana na wyjazd z budowy).
Projekt zakłada funkcjonowanie objazdu drogi krajowej, jezdnią prawą trasy głównej wg. odrębnych opracowań. W zakres opracowania wchodzi przeniesienie istniejących przystanków autobusowych bliżej ciągu pieszego w m. Luszkowo.

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !