Zmiana organizacji ruchu

[02.09.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca prac na odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 08.10.2020 od godz. 10:00 planuje wprowadzić czasowa organizację ruchu.

Organizacja ruchu wprowadzona zostanie w km. DK5 14+320 do 15+000 (km. S5 8+320 do km. 9+000 - Zbrachlin) na czas zamknięcia części drogi wojewódzkiej nr 248 przy zjeździe z drogi krajowej nr 5, w związku z budową docelowego ronda i dróg dojazdowych nr 3 i 6.

Objazd zostanie poprowadzony zostanie drogą wojewódzką, droga krajową i drogami gminnymi.

Przewidywany okres funkcjonowania objazdu: do końca 2020 r.

W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem.