Przebudowa DP1272C i DG031126C - Niewieścin

[09.02.2022r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  16.02.2022 w miejscowości Niewieścin o godzinie 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Organizacja polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej pomiędzy drogą gminną i zlikwidowaną jezdnią drogi krajowej. We wskazanym zakresie prowadzenia robót zostanie wprowadzony zakaz ruchu z wyłączeniem pojazdów budowy oraz dojazdu do sklepu i posesji znajdujących się przy drodze.

Na drodze powiatowej i gminnej w obszarze skrzyżowania wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania, umieszczona będzie również znaki ostrzegawcze A-14.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !