Czasowe zamknięcie DK5 na potrzeby montażu przęsła obiektu WD2-2

[22.02.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniach 28.02.2022 - 01.03.2022 w miejscowości Zbrachlin w godzinach 22:00 - 06:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji.

Zamknięcie DK5 związane jest z koniecznością przeprowadzenia montażu przęsła obiektu WD2-2 nad jezdnią fukncjonującego objazdu DK5. Prace te wymagają wstrzymania ruchu w dwóch dniach (w godzinach nocnych). Łącznie zostanie dokonanych 16 zatrzymań ruchu trwających po 15 minut każde. Zgodnie z zapisami projektu Wykonawca zapewni stały przejazd dla służb ratunkowych.


! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !