Obiekt: DD3 – połączenie z m. Luszkowo

[29.03.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 04.04.2022 w miejscowości Luszkowo o godzinie 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji.


Zmiana dotyczy podłączenia miejscowości Luszkowo docelową drogą dojazdową nr 3 do funkcjonującego ronda na skrzyżowaniu dróg dojazdowych z DW 248. Rondo skomunikowane jest drogą dojazdową nr 6 z drogą krajową nr 5 i drogą powiatową nr 1274C. W związku z rozwiązaniem ruchu lokalnego wzdłuż objazdu drogi krajowej projekt zakłada likwidację istniejącego zjazdu dla posesji w m. Luszkowo (zmiana na wyjazd z budowy).


Projekt zakłada funkcjonowanie objazdu drogi krajowej, jezdnią prawą trasy głównej wg. odrębnych opracowań. W zakres opracowania wchodzi przeniesienie istniejących przystanków autobusowych bliżej ciągu pieszego w m. Luszkowo.
Zakres niniejszego opracowania dotyczy podłączenia miejscowości Luszkowo docelową drogą dojazdową nr 3 do funkcjonującego ronda na skrzyżowaniu dróg dojazdowych z DW 248. Rondo skomunikowane jest drogą dojazdową nr 6 z drogą krajową nr 5 i drogą powiatową nr 1274C. W związku z rozwiązaniem ruchu lokalnego wzdłuż objazdu drogi krajowej projekt zakłada likwidację istniejącego zjazdu dla posesji w m. Luszkowo (zmiana na wyjazd z budowy).
Projekt zakłada funkcjonowanie objazdu drogi krajowej, jezdnią prawą trasy głównej wg. odrębnych opracowań. W zakres opracowania wchodzi przeniesienie istniejących przystanków autobusowych bliżej ciągu pieszego w m. Luszkowo
! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !