Zmiana organizacji ruchu - Niewieścin

[30.05.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniach 01.06.2022 w miejscowości Niewieścin w godz. 14:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu uciąglającej ruch dwukierunkowy drogi krajowej nr 5 docelową jezdnią drogi ekspresowej S-5 (jezdnia prawa)
od km S-5 10+800 do km S-5 12+100. Jezdnia docelowa będzie wykonana w warstwie wiążącej.

Projekt zakłada funkcjonowanie zamknięcia skrzyżowania drogi powiatowej nr 1272C i drogi krajowej nr 5 oraz zamknięcia skrzyżowania drogi gminnej nr 031123C i drogi krajowej nr 5 wprowadzonych wg odrębnych opracowań.