Utrudnienia w ruchu

[05.03.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 informujemy o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki drzew w ciągu DK5.

W dniach 07.03.2018 r.- 08.03.2018 r. na odcinku pomiędzy miejscowością Zbrachlin a Niewieścin (km DK5 14+800 – 17+400 L/P) wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Od godziny 8:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5, polegających na chwilowych zwężeniach drogi.

Ponadto, w dniu 09.03.2018 r. wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu w ciągu DK5 na odcinku Zawada-Trzeciewiec (km DK5 20+000 – 20+400, km S5 14+200 L)

We wskazanych lokalizacjach należy zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wprowadzonego oznakowania i postępować zgodnie z zaleceniami osób kierujących ruchem.