Zmiana organizacji ruchu

[26.10.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca prac na odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 30.10.2020 od godz. 10:00 planuje wprowadzić czasowa organizację ruchu.

Zakres wprowadzonej zmiany dotyczy tymczasowej organizacji ruchu na czas użytkowania objazdu drogi krajowej nr 56  (tzw. bypass). Odcinek drogi krajowej nr 56 objęty objazdem zlokalizowany jest od km DK56 20+100 do km DK56 20+250.

W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem.