Połączenie Węzła Trzeciewiec z Węzłem Bydgoszcz Północ - termin przełożony

[07.06.2022 r.] Termin wprowdzenia zmiany organizacji ruchu został przesunięty. Nowe ustalenia zostaną podjęte na początku przyszłego tygodnia.

W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniach 10-11.06.2022  o godz. 10:00 planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu dla połączenia węzła Trzeciewiec funkcjonującego jako tymczasowe rozwiązanie wg. odrębnych opracowań z węzłem Bydgoszcz Północ, na którym zakłada się uruchomienie stałej organizacji ruchu. Opracowanie zakłada wdrożenie projektu SOR od km 18+000 i wykazuje ewentualne zmiany spowodowane ograniczeniem prędkości lub trwającymi robotami.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !