Połączenie Węzła Trzeciewiec z Węzłem Bydgoszcz Północ

[13.06.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 14.06.2022 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy otwarcia fragmentu drogi na wysokości Węzła Bydgoszcz Północ.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !