Zmiana organizacji ruchu

[29.07.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  29.07.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Organizacja wprowadzona zostanie w m. Niewieścin (km 12+600) oraz w m. Trzeciewiec (km 15+391). Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z koniecznością wykonania prac na obiektach mostowych PZ2-3a  (przejście dla zwierząt w Niewieścinie) i KDP2-4a (kładka dla pieszych w Trzeciewcu).

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !