Zmiana organizacji ruchu

[01.08.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniach  01.08 - 12.08.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Organizacja wprowadzona zostanie w m. Niewieścin (km 11+400; 12+600) oraz w m. Trzeciewiec (km 13+400). Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z koniecznością wykonania prac na obiektach mostowych WD2-3 (wiadukt drogowy w Niewieścinie), PZ2-3a  (przejście dla zwierząt w Niewieścinie) i WD2-4(wiadukt drogowy w Trzeciewcu).

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !