Zmiana organizacji ruchu - kanalizacja deszczowa

[02.08.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniach  02.08 - 05.08.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Organizacja wprowadzona zostanie w m. Zbrachlin (km 08+500; 08+900). Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na potrzeby prowadzenia robót w związku z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !