Zmiana organizacji ruchu - Luszkowo

[02.08.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 04.08.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Organizacja wprowadzona zostanie w m. Luszkowo (km 06+865). Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na potrzeby prowadzenia robót na obiekcie KDP2-1b (kładka dla pieszych).

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !