Zmiana organizacji ruchu - prace w obrębie PZ2-7a

[05.08.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 08.08.2022  o godz. 9:15 planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Organizacja wprowadzona zostanie w m. Borówno. Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na potrzeby prowadzenia robót w obszarze pobocza drogi zbierająco - rozprowadzającej prawej i lewej drogi ekspresowej S-5. Zakres robót obejmuje prace w obrębie obiektu PZ2-7a.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !