Zmiana organizacji ruchu - KDP2-4a

[09.08.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 11.08.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Organizacja wprowadzona zostanie w m. Trzeciewiec (km 15+392). Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z koniecznością wykonania prac na obiekcie mostowym KDP2-4a (kładka dla pieszych).

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !