Zmiana organizacji ruchu - Stacja Ciągłego Pomiaru Ruchu

[24.08.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 26.08.2022 od godz.9:00 do godz.21:00  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Organizacja wprowadzona zostanie w m. Niewieścin (km 14+900). Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z koniecznością wykonania pętli dla Stacji Pomiaru Ruchu (SCPR).

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !