Utrudnienia w ruchu 22.03.2018

[22.03.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 informujemy o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu w ciągu DK5.

W dniu 23.03.2018 r. na odcinku pomiędzy miejscowością Zawada a Trzeciewiec (km DK5 19+600 – 20+100 P) wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Od godziny 9:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5, polegających na chwilowych zwężeniach drogi.

We wskazanych lokalizacjach należy zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wprowadzonego oznakowania i postępować zgodnie z zaleceniami osób kierujących ruchem.

Organizacja ruchu wprowadzona będzie do odwołania.