Kolejne fragmenty drogi w pełnym przekroju

[31.08.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 31.08.2022 od planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Na odc. Dworzysko - Gruczno oraz w Trzeciewcu udostępnione do ruchu zostaną kolejne fragmenty drogi w pełnym przekroju 2x2. To łącznie ok. +3,5 km.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !