Duże zmiany na S5 ze Świecia do Bydgoszczy

[21.10.2022 r.] Wykonawca drogi S-5 na odcinku 2 Dworzysko - Aleksandrowo, w związku z brakiem możliwości wprowadzenia całości zmian jednego dnia, wdrażanie nowej organizacji ruchu podzielił na 4 etapy.

Etap 1 został już wdrożony z końcem sierpnia i obejmował udostępnienie docelowego przekroju 2x2 trasy głównej drogi ekspresowej S5 w Trzeciewcu i na odc. Dworzysko - Gruczno, dzięki czemu kierowcy uzyskali dodatkowe ponad 3 km jezdni w pełnym przekroju.

Etap 2 wdrożono 18 października br. W ramach zmian nastąpiło udostępnienie docelowego przekroju 2x2 trasy głównej S5 od Trzeciewca do wiaduktu w m. Zawada (obiekt WD2-4).

Etap 3 zrealizowano wczoraj, tj. 20 października. W ramach tej zmiany nastąpiło udostępnienie docelowego przekroju 2x2 trasy głównej S5 od m. Zawada (obiekt WD2-4) do węzła Pruszcz.

Etap 4 zaplanowano na piątek 21 października i przewiduje on udostępnienie docelowego przekroju 2x2 trasy głównej drogi S5 na pozostałym fragmencie od węzła Pruszcz do węzła Gruczno.

Trwają prace wykończeniowe

Zmiana organizacji oznacza też, że na całym odcinku trasy głównej S5 z Bydgoszczy do Nowych Marz obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h, ostrzeżenie o dzikich zwierzętach w postaci znaku A-18b oraz ostrzeżenie o trwających pracach wykończeniowych w postaci znaku A-14 umieszczonego na tablicy ostrzegawczej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.