Zmiana organizacji ruchu

[26.10.2022 r.] W dniu 04.11.2022 roku o godzinie 10.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w miejscowości Aleksandrowo.

Zakres opracowania dotyczy zmiany organizacji ruchu wg projektu o nazwie ,, Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła)- do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

Obiekt: Węzeł Bydgoszcz Północ-budowa DD1b"- etap III, zatwierdzonego pismem O.BY.Z-2.4081.379.2022.MS klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr 379/2022 z dnia 28.09.2022r.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !