Zmiana organizacji ruchu

[02.11.2022 r.] W dniu 03.11.2022 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

Tymczasowa organizacja ruchu. 

Planowane funkcjonowanie organizacji: 1. 35+610 JL godz. 10:00-12:00 2.35+000 JL godz. 12:00-14:00

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !