Zmiana organizacji ruchu

[09.11.2022 r.] W dniu 10.11.2022 roku o godz. 08:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu z powodu awarii.  

Zakres opracowania dotyczy zmiany organizacji tymczasowej organizacji ruchu ze względu na awarię na Drodze Dojazdowej nr 1 w Grucznie, w dniu 10.11.2022 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu " Węzęł Gruczno - zamknięcie DD1 ". 

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu plnowane jest od godziny 08:00.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !