Wizyta studyjna na budowie

[13.11.2018] W dniu 09 listopada 2018 r. o godz. 12:00 rozpoczęła się wizyta studyjna na budowę drogi ekspresowej S-5 z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.  Wizyta obejmowała trasę przez dwa odcinki budowy S-5 tj. odc. 2, odc. 3.  Uczestnicy wizyty mogli zobaczyć prace odbywające się w ciągu trasy głównej oraz przy najbardziej zaawansowanych w postępie robót obiektach mostowych. Na odcinku 2 uczestnikom zaprezentowano stan aktualny i omówiono wykonywanie  przejścia dla dużych zwierząt w miejscowości Borówno (PZ2-7a). Pokazano również wiadukty drogowe WD2-7 – przyszły Węzeł Bydgoszcz Północ (Borówno) oraz WD2-6 (Gądecz). Natomiast na odcinku 3 pokazano WS3-5, który będzie stanowić przejazd drogi ekspresowej S5 nad liniami kolejowymi (Maksymilianowo) oraz most przez Brdę MS3-9 (Tryszczyn).