Wykopaliska archeologiczne

[06.09.2017] Na odcinku 2 drogi S5 prowadzone są obecnie archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe.

Archeolodzy rozpoczęli prace od stanowisk zlokalizowanych w miejscowości Zbrachlin. Pierwsze tygodnie badań potwierdziły występowanie na tym terenie nawarstwień o charakterze zabytkowym. Na stanowisku Zbrachlin 24 odnaleziono materiały zabytkowe z okresu neolitu (ok. 3500 – 200 lat p.n.e.), wczesnego średniowiecza (VI-XI w. n.e.) oraz czasów nowożytnych (XVI-XVII w.). Na położonym w pobliżu stanowisku Zbrachlin 22 również zarejestrowano pozostałości osadnictwa neolitycznego.

Ponadto przystąpiono do badań na stanowiskach Zbrachlin 21 oraz Gądecz 21, gdzie pierwsze obserwacje również wskazują na obecność pozostałości dawnego osadnictwa. Jednak dopiero bardziej szczegółowa analiza pozwoli na określenie chronologii.

Łącznie badaniom wykopaliskowym w granicach sekcji 2 poddany zostanie areał o powierzchni 7 hektarów zlokalizowany na 11 stanowisk archeologicznych. Wykopaliska potrwają do początku grudnia bieżącego roku.