Zaawansowanie rzeczowe i finansowe

 

ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA PAŹDZIERNIK 2018R.

 

Zaawansowanie Prac Projektowych: Dokumenty Wykonawcy (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Środowiskowa, Dokumentacja Geodezyjna, Dokumentacja Geologiczna) zaawansowanie na koniec października 2018r. - 97,82%