Zaawansowanie rzeczowe i finansowe

 

ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA WRZESIEŃ 2017R.

 

Zaawansowanie Prac Projektowych: Dokumenty Wykonawcy (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Środowiskowa, Dokumentacja Geodezyjna, Dokumentacja Geologiczna) zaawansowanie na koniec września 2017r. - 99,91%