Zaawansowanie rzeczowe i finansowe

 

ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA LUTY 2019R.

 

Zaawansowanie Prac Projektowych: Dokumenty Wykonawcy (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Środowiskowa, Dokumentacja Geodezyjna, Dokumentacja Geologiczna) zaawansowanie na koniec lutego 2019r. - 97,82%