Zaawansowanie rzeczowe i finansowe

 

ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA MAJ 2019R.

 

Zaawansowanie Prac Projektowych: Dokumenty Wykonawcy (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Środowiskowa, Dokumentacja Geodezyjna, Dokumentacja Geologiczna) zaawansowanie na koniec maja 2019r. - 97,82%