Koniec przerwy zimowej na budowie

[19.03.2019] 15 marca zakończyła się tzw. przerwa zimowa na odcinku 2, drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo.

Zgodnie z podpisanymi umowami Wykonawca musi przywrócić pełne zaangażowanie na terenie budowy.

 

Przez ostatnie miesiące, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca realizował prace m.in.:

- zbrojenie filarów

- rozszalowanie ustroju nośnego

- deskowanie oraz zbrojenie płyty ustroju nośnego

- montaż belek SSA

- betonowanie ustroju nośnego

- nasypy

- wykopy

- wymiana gruntu

- przygotowanie warstwy WUP

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej

- przebudowa gazociągu

- przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnej

Prace wykonywano na obiektach mostowych WD2-5 w Trzeciewcu, WD2-7 w Borównie, WD2-6 w Gądeczu, WD2-4 w Zawadzie, WD2-3 w Niewieścinie. W branży drogowej roboty prowadzono w Grucznie, Kusowie i Borównie.

 

Obecnie na budowie Wykonawca odcinka 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo prowadzi prace:

- nasypy

- wykopy

- podbudowa z KŁSM

- stabilizacja

- montowanie zbrojenia i deskowania głowic

- betonowanie głowic

-  montowanie zbrojenia poprzecznic

- montowanie zbrojenia i deskowania płyty pomostu

- warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe

- zasypka przepustu

- betonowanie płyty zespalającej

- zasypka podpory

Prace w branży drogowej prowadzone są w Grucznie, w Borównie i Kusowie. Natomiast roboty na obiektach mostowych wykonywane są w Niewieścinie (WD2-3), w Zawadzie (WD2-4), w Aleksandrowie, w Borównie (PZ2-7a) oraz na przepustach.