ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

[03.07.2017] Dnia 30.06.2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.”

Decyzja ZRID dla odcinka 2. drogi ekspresowej S5 Dworzysko - Aleksandrowo umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca odcinka 2 będzie mógł rozpocząć prace, niezwłocznie po przekazaniu placu budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.


Więcej informacji na stronie: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/obwieszczenie-z-dnia-30-czerwca-2017-r